Zpět na služby

Záchovná stomatologie

Snahou záchovné stomatologie je zachovat vlastní zuby co možná nejdéle, protože nejlepší zubní výplň a nejlepší implantát je vlastní zub. Hlavní náplní této služby je zhotovení výplní a dále ošetření kořenových kanálků. (Více informací…)

Jak je zmíněno, součástí či podoborem záchovné stomatologie je tedy preventivní stomatologie a dentální hygiena.

Stále největší část tohoto oboru ovšem zaujímá korekce již vzniklých defektů, tj zhotovování výplní z různých materiálů. Výběr materiálů a pracovních postupů by měl být vždy v rukou zkušeného lékaře podle rozsahu a lokalizace defektu.

V případě, že zubní kaz není řešen včas dochází k poškození zubního nervu. viz endodontické ošetření.

Amalgam (“stříbrná výplň”)

Jedná se o nejstarší výplňový materiál používaný již více než 150 let. Výhodou tohoto materiálu je vysoká pevnost a odolnost. Amalgamová výplň, je i v současné době kvalitní způsob ošetření, především v postranních úsecích chrupu. Je však potřeba aby tato výplň byla zhotovena z kvalitního materiálu, za což se v součastné době považují non-gamma kapslované amalgamy. Pro zhotovení AMG výplně není bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole. Jeho nevýhodou je naopak nutnost upravit kavitu, tak aby měla výplň mechanickou retenci a neuvolnila se, s tím souvisí i nutnost odstranit zdravé části zubu. Další nevýhodou je úzká indikační šíře, tedy výběr zubů pro které je tento materiál vhodný, pokud se toto nerespektuje dochází k nezvratnému poškození takto ošetřených zubů. Nejčastější komplikací při nerespektování indikační šíře je fraktura - prasknutí zubu, jež nezřídka skončí nucenou extrakcí zubu. A poslední nevýhodou je samozřejmě estetické hledisko.

Skloionomerní výplň (“dlouhodobě provizorní výplň”)

Tento materiál je nejméně mechanicky odolný ze všech tří zmíněných materiálů, jeho nespornou výhodou je uvolňovaní fluoridů a tedy částečné preventivní působení proti bakteriím způsobujícím zubní kaz. Udržení absolutně suchého pole u zhotovení této výplně také není podmínkou, což je tedy výhodou. Další výhodou je chemická vazba k zubovině. Tento druh výplně vzhledem k jejím vlastnostem využíváme hlavně jako dlouhodobě provizorní.

Fotokompozitní výplň (“bílá výplň”)

Jedná se o materiál, který je ve všech ohledech nejpodobnější vlastnímu zubu, tedy jak v pevnosti, ohybu i optických vlastnostech. Pro zhotovení kvalitní fotokompozitní výplně je bezpodmínečně nutné udržení suchého pracovního pole a dostatek času. Tento druh výplně je spojen se zubem tzv. mikromechanickou vazbou (nejedná se tedy o pravou chemickou vazbu, ale lze si ji takto představit), tento druh vazby je zatím suverénně nejsilnějším druhem vazby, který máme ve stomatologii k dispozici. Díky výše zmíněným vlastnostem není nutné zbytečné odstraňovaní zdravých zubních tkání k zajištění stability výplně a jsou taktéž možné i rozsáhlejší rekonstrukce korunkové části zubu, bez zvýšeného rizika následné fraktury zubu. Kompozitní výplň se zhotovuje vrstvením malých částí materiálu a jejich vytvrzovaním pomocí modrého světla, díky technice vrstvení a volbě různých odstínů barev, průsvitností a pigmentů jsme schopni dosáhnout na první pohled nerozeznatelné výplně od okolí zubu. Na našem trhu je v současnosti nepřeberné množství kompozitních materiálů různé kvality, která koresponduje s cenou. Na našem pracovišti naleznete jedině kompozita nejvyšší kvality.

Dočasně přijímáme nové pacienty pouze na dentální hygienu.
Vážení pacienti zubní ordinace BlankDent, od pondělí 23. 3. 2020 byl upraven provoz zubní ordinace.

Děkujeme za pochopení
MDDr. Petr Novák